Онлайн определител

За първи път в България следим изчезващи дребни бозайници с радиопредаватели

28.07.2017

25 лалугера бяха маркирани и със специални радионашйници. © Димитър Градинаров

През юли Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на LIFE проекта „Земя за царския орелпостави специално проектирани нашийници с радиопредаватели на 25 лалугера. Маркирането бе част от дейност по преместване на 96 представители на вида с цел опазване на застрашена от изчезване колония в Натура 2000 зона „Западна Странджа“.
 

Това е последната известна колония лалугери в зоната, в която са останали едва около 10 възрастни индивида. Чрез преместването на лалугери от друга колония се увеличават шансовете да се запази това последно находище на вида в района. Преместването се прави с цел опазване на този застрашен в световен мащаб вид, но също така и заради факта, че лалугерът е важен хранителен компонент в диетата на друг световно застрашен вид – царския орел, за опазването на който БДЗП полага специални грижи.
 

Уловените бозайници са взети от лалугерова колония в местност до гр. Сливен, която заради разораването на пасищата в района е силно застрашена. При разораването много лалугери биват директно убивани, а тези, които оцеляват, са лишени от местообитанието си и са лесна плячка на скитащите кучета и други хищници, заради липсата на убежище. Чрез улавянето и повторното освобождаване на част от лалугерите им се дава по-добър шанс за оцеляване на ново място.
 

Уловените индивиди бяха измерени, маркирани с микрочип, а част от тях - и с радиопредавател с цел прилагане на модерни радиотелеметрични методи. Радиотелеметрията е широко използван метод за проучване на пространственото поведение на застрашени видове животни. Този метод се използва най-често при едри бозайници, като лъвове, тигри, носорози, мечки, вълци и по рядко - при дребни бозайници. В рамките на проекта за пръв път в България се слагат радионашийници на дребни бозайници с цел тяхното опазване. Резултатите от радиотелеметрията помагат за проучване на поведението и адаптацията на индивидите при преместването. Уловените лалугери са изследвани и за наличие на паразити и са им взети и ДНК проби.
 

При освобождаването на лалугерите бе използвана за пръв път методика с индивидуални клетки, която намалява намалява стреса на животните при адаптацията и ги предпазва от хищници в най-критичните първи дни на новото място.
 

Екипът на проекта следи поведението и придвижването на животните и към момента освободените лалугери се придържат към района на освобождаването, заемайки изоставени дупки на местната лалугеровата колония.
 

БДЗП осъществява дейността с помощта на д-р Йордан Кошев, водещ експерт по вида в България, и на докторант Мария Качамакова от  Института по Биоразнообразие и Екосистемни изследвания – БАН.

Снимки
Тагове
LIFE Земя за царския орел, лалугери, радиопредаватели, Натура 2000 зона Западна Странджа
http://vrabcheta.bg/bg/polevi-opredelitel-na-ptitsite/p3.html
Стани член на БДЗП Направи дарение
За децата

Запиши се за известия

Абонирайте се за електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашата поща