Онлайн определител

Заключителен семинар по проект „Съглашение за египетския лешояд и царския орел в Турция“

07.07.2017Между 5 и 8 юни в Елхово и Маджарово се проведе заключителен семинар по проект „Съглашение за египетския лешояд и царския орел в Турция“. В семинара участваха представители на екектроразпределителните компании в Турция, Турската дирекция  по горите, община Къркларели (Лозенград), РИОСВ Хасково, РИОСВ Стара Загора, ЕVN България, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Doga Dernegi (BirdLife Турция).

 

Основната цел на семинара бе да се сподели опит за опазване на двата световно застрашени видове птици. Особено внимание бе обърнато на обезопасяването на елктроразпределителна  мрежа. Дейността все още не е развита в Турция и семинарът предостави възможност на гостите нагледно да видят дейностите и резултатите от тази изключително важна за оцеляването на много видове птици природозащитна дейност.

 

Участниците посетиха обезопасени  електропроводи в Сакар, като ЕVN представи своята дейност по поставяне на защитни изолации и кабелиране на електропроводи. При кабелирането , въздушните електроразпределителни линии се вкопават под земята.  Това е най-ефективното решение, което напълно елиминира рисковете от сблъсък и токов удар за птиците, като е от полза и за клиентите на електроразпределителната мрежа.

 

БДЗП представи и други основни природозащитни дейности, свързани с опазването на царския орел – поставяне на изкуствени гнезда и охрана на гнезда през гнездовия сезон и отглеждане на малките. Посетен бе и Информационният център за опазване на царския орел в Тополовград.

 

Втората част от семинара бе свързана с представяне на природозащитните дейности на БДЗП, свързани с опазването на лешоядите. Участниците посетиха площадката  за подхранване в Източни Родопи и Природозащитния център на БДЗП „Източни Родопи“. Гостуваха в къщата за гости в Горно поле, община Маджарово  „Дивата ферма“ – пример за екологичен туризъм на основата на опазване на лешоядите и природата.

 

Участниците оцениха семинара като изключително полезен и вдъхновяващ за започване на дейности по обезопасаване на опасни електропроводи и в Турция. Това ще има огромен ефект върху европейските популации на много видове птици, тъй като през Турция минава един от най-големите миграционни пътища от Европа към Африка.

 

Основната цел на проекта „Съглашение за египетския лешояд и царския орел в Турция“ бе подобряване на природозащитния статус на египетския лешояд и царския орел и техните местообитания в Турция чрез изграждане на национален капацитет, повишаване на знанието за двата вида в Турция, образователни кампании сред хората срещу заплахите за двата вида и популяризиране на опазването им на местно и национално ниво. Проектът започна с обучителен семинар в Измир през 2016 г., където експерти от БДЗП представиха на турските си колеги различни методи за проучване и опазване на двата целеви вида.

 

Снимки
Тагове
Проект Съглашение за египетския лешояд и царския орел в Турция, Doga Dernegi (BirdLife Турция)