Онлайн определител

Защитена влажна зона край Варна в опасност

16.06.2017

Сн.: Мария Крумова

Особено тревожен сигнал за засипване на най-западната част на Защитена зона „Варненско-Белославско езеро“ бе подаден от доброволци на Българското дружество за защита на птиците през април, които извършваха периодичен мониторинг на местността. Въпреки предписанията на РИОСВ Варна, на 25 май 2017 г. бе установено, че засипването продължава, при това не само върху сухоземната територия, но и върху значителна площ от влажните зони.
 

В конкретния район се намират единствените подходящи гнездови местообитания в зоната за видове като саблеклюна, кокилобегача, калугерицата, морския дъждосвирец и др. Засипването е осъществено изцяло в периода на гнездене на птиците. Тези видове гнездят направо на земята, като засипването е унищожило както техни гнездови местообитания, така и най-вероятно активни гнезда с яйца или малки. В района непосредствено до засипаната територия в периода края на май – началото на юни 2017 г. са установени общо 41 вида птици, от които 26 вида са обект на опазване, а за периода 2004 – 2016 г. в тази част на защитената зона са установени общо 133 вида птици, от които 70 вида са обект на опазване.
 

Представител на БДЗП подаде сигнал на телефонен номер 112, след което е свързан със служител на РИОСВ Варна, който го е уверил, че всички документи за строежа са налице. Но е одобрен само проект за изграждане на завод наблизо, а не самото засипване извън границите на имота, като РИОСВ Варна поставя следните условия, които касаят засегнатата от засипване територия: да се изпълняват мерки за ограничаване на прахоотделянето и в периода 15 март – 15 юни (размножителен период за птици, предмет на опазване в зоната, и други видове животни) да не се извършват изкопни работи с използване на строителна механизация. На 3 и 4 юни бе установено, че засипването продължава. При документирането на нерегламентираните действия на засипаната територия са наблюдавани трактор, както и тежки камиони. Служители на РИОСВ Варна отново бяха уведомени, при което действията на извършителите бяха спрени.
 

Поради възникналия сериозен проблем с унищожаване на важни местообитания на видове птици, обект на опазване в защитената зона, на 5 юни 2017 г. бе извършена съвместна проверка от служители на РИОСВ Варна и служители на БДЗП за установяване на фактическата обстановка и реалните размери на засипването. Установено е, че общата засипана площ е около 20 дка, което е с над 10 дка повече, отколкото установената от БДЗП засипана площ към средата на Април 2017 г. На 14 юни 2017 г. установихме, че се осъществява ново засипване на територии в същия район, въпреки изричната забрана за изкопни работи по време на гнездовия период. Територията на новото засипване попада не само в зона за птиците, но и в зона за хабитатите, и е ефективно местообитание на видрата и южния гребенест тритон. За гребенестият тритон това е единственото подходящо местообитание в границите на ЗЗ „Варненско-Белославски комплекс“.
 

На 15 юни 2017 г. БДЗП подаде сигнал на зеления телефон на РИОСВ Варна, както и изпрати писмо до  Министъра на околната среда и водите, Община Белослав и Община Девня.
 

Засипването е заснето с видео, което може да намерите тук и тук.

Снимки
Видео
Тагове
Защитена зона Варненско-Белославско езеро, РИОСВ Варна