Онлайн определител

Цветен пръстен разкрива подробности от живота на царските орли

10.07.2017

Маркираният със зелен пръстен царски орел/Архив GREEN BALKANS/LIFE11 NAT/BG/360

По време на теренни проучвания екипът на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“( LIFE11 NAT/BG/360), изпълняван от „Зелени Балкани“ успя да заснеме възрастен царски орел. Царският орел от снимката се оказва с цветен пластмасов пръстен, специално създаден за маркиране на грабливи птици. Сензационната фотография е направена в една от известните гнездови територии на вида, в района на Дервентски възвишения и поречието на река Тунджа.

 

Зеленият пръстен с бели надписи, показва че птицата е излюпена в България, а справката с експерти от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) потвърждава, че този царски орел е маркиран от тях през 2010 г. и кодът на пръстена е С8.

 

Оттук насетне разгадаването на съдбата на маркирания царски орел става лесно. Оказа се, че това е по-малкото от две орлета, излюпени преди 7 години в района на Западна Странджа, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Днес маркираният царски орел е едната от двете птици, гнездящи в района вече две години. През 2015 г. двойката царски орли заема изкуственото гнездо, поставено от БДЗП и разположено само на 31 км от мястото, където е излюпена птицата със зелен пръстен.

 

Това е първият случай на доказано пристъпване към гнездене на царски орел, за който се знае къде е излюпен и къде гнезди, като информацията е доказана след идентифициране на цветния пръстен.

До момента в България, от екипите на Зелени Балкани и БДЗП, с подобни цветни пръстени са маркирани над 40 царски орли. В предходни години е потвърждавано пристъпване към гнездене на царски орел на 25 км от мястото, където е излюпен, както и гнездене на царски орел на 59 км от мястото, където е излюпен, но и в двата случая информацията е получена въз основа на проследяване с радиопредаватели, извършвано от „Зелени Балкани“.

 

Направеното разкритие посочва и други важни данни. Локализирането на С8 или Добрин, както се казва царският орел, опръстенен със зелен пръстен, потвърждава поведение много характерно за вида, при което младите птици след известен период на скитане се завръщат да гнездят в близост до ,,родните“ си гнезда. 

Тагове
царски орел, цветен пръстен, гнезди, БДЗП