Онлайн определител

Два филма за българската природа ще бъдат представени в Дряново на среща с ученици

16.10.2017

сн. Богдан Боев/Синявица

Два филма за българската природа ще бъдат показани в Дряново на среща с ученици този вторник. Това става възможно благодарение на подкрепата и съдействието на община Дряново. Филмите са част от инициативата „Натура 2000 на колела – пътуващо кино“, която е част от проект „Природа“, който се осъществява от Издателство „Просвета“ в партньорство с Българското дружество за защита на птиците към програма LIFE на ЕС.

На 17 октомври (вторник) от 17:30 ч. в Дряново ще бъдат представени филмите „Те отлитат“ и Национален парк „Централен Балкан“.

 

Очакваме всички, които искат да видят красиви и уникални места от българската природа, на прожекцията на двата филма.

„Те отлитат“ е събрал пет кратки истории за забележителни птици от нашата природа, някои от които вече застрашени от изчезване.

Вторият филм представя биоразнообразието съхранено в най-големия национален парк в страната ни – Централен Балкан, обхващащ огромна територия от Стара планина. 

Тагове
Натура 2000, Просвета, БДЗП, ПрироДА