Онлайн определител

„Натура 2000 на колела – пътуващо кино“ гостува на община Кнежа с филма „Те отлитат“

27.10.2017

Сн. Богдан Боев/Нощна чапла

"Натура 2000 на колела – пътуващо кино“ гостува на община Кнежа с филма „Те отлитат“ в последния ден на октомври.

В залата на читалище „Борба“ на 31 октомври (вторник), от 16:00 ч. ще бъде представен филма „Те отлитат“ в рамките на инициативата „Натура 2000 на колела – пътуващо кино“, която се осъществява по проект „ПрироДА“, изпълняван от Издателство „Просвета“ в партньорство с Българското дружество за защита на птиците към програма LIFE на ЕС. Прожекцията е възможна благодарение на съдействието и подкрепата на община Кнежа.

 

На 31 октомври  (вторник) от 16:00 часа в залата на читалището очакваме ученици, учители и всеки който желае да дойде и да се наслади на красиви кадри от нашата природа заснети от снимачния екип в продължение на повече от година.

Филмът „Те отлитат“ е приказка за птиците, но за онези от тях, които днес са изправени пред заплахата от изчезване от природата. Все още имаме шанса да ги видим в естествената им среда, но ако не положим общи усилия за опазването им бъдещото им е несигурно.

 

За 40 минути „Те отлитат“ разказва за червеногушата гъска – най-малката и най-пъстрата гъска. Над 75% от световната популация на вида зимува по нашите земи и напролет се завръща в местата, където се размножава. Филмът представя и белоопашатият мишелов, отглеждащ малките си по високите и недостъпни скали край Белоградчик. Това е и разказ за най-голямата у нас колония от белоглави лешояди, разположена по каньона на река Арда в Източните Родопи. Там всяка двойка отглежда годишно по едно малко. Често белоглавите лешояди споделят трапезата си и с птицата, която изчезва с най-бързи темпове от нашата природа, а именно египетския лешояд. За кратко пренася зрителя и в Сакар планина и долината на река Тунджа,  над които в небето все още лети царският орел. Филмът завършва с красивите залези над бургаските езера, над които ежедневно летят къдроглави и розови пеликани, огромни ята щъркели, прелитащи всяка есен по въздушната магистрала „Виа Понтика“.

 

Натура 2000 на колела – пътуващо кино има за цел да срещне българската публика в много на брой малки и големи населени места в страната с филми, които разказват по увлекателен начин за красотата и богатството на нашата природа.

Тагове
Натура 2000, Просвета, БДЗП, ПрироДА