Онлайн определител

Нов уебсайт се присъедини към семейството от уебсайтове на БДЗП

23.07.2018

Живот за птиците по електрическите стълбове

Новият уебсайт разказва истории от живота на проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“. Изпълнява се от ЧЕЗ Разпределение България в партньорство с БДЗП към програма LIFE на ЕС.

 

На уебсайта вече може да бъде намерена информация за целите на проекта и видовете, които са в неговия фокус, а те не са никак малко. Сред тях са белият щъркел, големият воден бик, малката белочела и червеногушата гъска, лешоядите – белоглав, египетски и черен и още синявицата, ловният сокол и други.

 

Проектът с кратко име „Живот за птиците по електрическите стълбове“ може да бъде открит и в социалната мрежа Facebook с актуална информация за всяка реализирана дейност в помощ на птиците и хората.

Усилията на ЧЕЗ Разпределение и БДЗП в съвместната им работа по проекта са насочени към защита на живота и здравето на птиците и осигуряване на възможности за безопасно гнездене, в отговор на дългосрочната политика на компанията за опазване на биологичното разнообразие и от друга страна да бъде ограничено прекъсването на електрозахранването за потребителите от пожари, вследствие на запазване на гнездата на птиците или прекъсване на захранването при досег на птици с електрическите стълбове.

 

Повече информация по темата търсете на LIFEBirds или във Facebook на Life Birds on Power Lines.

Тагове
БДЗП, ЧЕЗ разпределние, птици, електрически стълбове,