Онлайн определител

Обикновената калугерица и големият свирец във фокуса на международна конференция, провела се в Прага

21.09.2017

сн. Ралица Георгиева/Система за опазване на наземногнездящи птици в Атанасовско езеро

Опазването на обикновената калугерица и големия свирец беше основен акцент на  тазгодишната конференция на международната група за изследване на дъждосвирцоподобните птици (IWSG). Причина за насочване вниманието на участниците в срещата, провела се в Прага, Чехия, е, драматичния спад от близо 50% от европейката популация и на двата вида за последните 30 години. В рамките на конференцията бяха проведени семинари за двата вида, засягащи заплахите пред които са изправени, проследяването на миграцията им, екологията на видовете и друга важна за спасяването им информация.

 

Изключително интересна част от международната конференция беше и обучението за работа със соларни геолокатори и обработката на данните събрани от тях.

 

Представители на Българското дружество за защита на птиците взеха участие в традиционната среща на групата за изследване на дъждосвирцовите птици, като представиха и постер на тема „Различни методи за опазване на колонии от дъждосвирцоподобни птици от наземни хищници в Атанасовско езеро, България“. Така БДЗП презентира дългогодишната си работа и опит в предпазването на едни от най-важните колонии на саблеклюни и други наземногнездящи видове птици в Атанасовско езеро в Бургас.

 

Хищничеството е една от основните заплахи за тези видове на световно ниво и представителите на БДЗП на срещата имаха възможност да обменят много опит с колеги от други държави, работещи по същия проблем. Силен интерес предизвика иновативния подход, приложен от БДЗП за предпазване на колониите птици от наземни хищници чрез изкуствено човешко присъствие в тях – използване на „говорещо“ чучело, имитиращо човек.

 

В международната конференция тази година участие взеха около 200 делегати от Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка. Организаторите – Групата за изследване на дъждосвирцоподобни птици е организация с над 450 членове от повече от 50 държави, които работят за опазване и изследване на дъждосвирцоподобните птици в цял свят.

 

Опазването на дъждосвирцоподобните птици в Атанасовско езеро се извършва в рамките на проект „Солта на Живота“ финансиран по програмата LIFE+ на ЕС и изпълняван от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) в партньорството с БДЗП и Черноморски Солници АД.   

Снимки
Тагове
международна, конференция, Прага, дъждосвирцови птици