Онлайн определител

Първа среща на учители от цялата страна с новото помагало „ПрироДА“

22.06.2017

Първа среща на учители от цялата страна с новото помагало „ПрироДА“

В продължение на два дни учители от училищата, партньори на проект „ПрироДА“ ще вземат участие в работни срещи - семенари, на които ще имат възможност да се запознаят с част от темите,  съдържащи се в новото помагало за учителя „ПрироДА“.

 

Първата среща с учителите, присъединили се към мрежата „ПрироДА“ ще се състои на 23 и 24 юни (петък и събота)  в хотел „Янтра“,  гр. Велико Търново. Там ще се съберат учители от градовете – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Русе, Сливен, Шумен, Търговище, Разград, Добрич, Варна, Силистра и Ловеч.

 

Следващата среща е предвидена за края на месец юни, когато на 30 юни и 1 юли (петък и събота) хотел „Банкя Палас“, в град Банкя ще бъде домакин на  учителите от София град, София област, Кюстендил, Благоевград, Перник, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали, Смолян, Бургас, Стара Загора и Ямбол.

 

В първия ден от работните срещи ще бъде представян проекта „ПрироДА: изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000; възпитание на поколение от обучени и знаещи поддръжници“, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз и изпълняван от „Издателство Просвета“, в партньорство с Просвета Либри и Българско дружество за защита на птиците.

Вторият ден от семинарите е определен за среща на учителите с пет от 15-те теми, включени в помагалото за учителите „ПрироДА“. Освен, че ще бъдат запознати с методическите насоки за работа с материалите от проекта, преподавателите от училищата партньори на проекта, ще има възможност да влязат и в ролята на ученици и да реализират предложените на вниманието им теми – занимания. По-късно в училище те ще са водещите в осъществяването на темите/заниманията за своите ученици.

 

Темите, които ще бъдат представени в рамките на двете работни срещи – семинари са: „Да представим природата чрез имитация“, „Природата – съкровище под заплаха. Заплахи за биологичното разнообразие“, „Да създадем природен символ на нашето училище“, „Изчисли следите, които оставяш в природата“, и „Водата на Земята – капката в твоята чаша“.

Всички теми от помагалото са насочени към по-задълбочено познаване на природата, на връзките между различните групи организми в нея, запознаването с екологичната мрежа Натура 2000, както и с влиянието на човека върху природата и зависимостта от нейното опазване за гарантиране на по-качествен и добър начин на живот за хората. 

Тагове
ПрироДА, БДЗП, Натура 2000, училища, помагало за учителя