Онлайн определител

#FlightForSurvival - Великолепната седморка

13.12.2018

Великолепната седморка

2019 – година на Великолепната седморка или на най-вдъхновяващите и впечатляващи гледки, които ни даряват мигриращите птици. Но те са и сред най-уязвимите видове при дългите си пътувания, защото са изправени пред безброй опасности.

 

Екипът на Великолепната седморка включва три от най-уязвимите мигранти, срещащи се в страната ни - червеногуша гъска, египетски лешояд и царски орел, като към тях се присъединяват белия щъркел, къдроглавия пеликан, папуняка и гургулицата.

 

Календарът ни за 2019 година е посветен на Великолепната седморка - #FlightForSurvival и на местата, които обитават крилатите ни съседи, когато не са при нас.

 

С Великолепната седморка Ви пожелаваме чудесна и пътешественическа Нова година!

Тагове
календар, 2019, БДЗП, Великолепната седморка