Онлайн определител

Управителен Съвет

Ивайло Иванов

Председател на БДЗП

Дългогодишен регионален координатор на БДЗП за Североизточна България, бивш управител на търговските дружества на БДЗП.


Илиян Илиев

Завършил "Биология и химия" в Софийския университет. Ръководи успешен бизнес в областта на професионалното кухненско оборудване. Никога не губи интерес към опазването на птиците и природата; участва и подкрепя каузи на неправителствени организации.
 


Самуил Добрев