Онлайн определител

Екип

Боряна Михова

Отговорник проекти boriana. mihova [@] bspb.org Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Ваня Георгиева

Администратор проекти vanya.georgieva [@] bspb.org Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Владимир Добрев

Отговорник по опазването на египетския лешояд (Проект LIFE+ " Помощ за египетския лешояд ") Отговорник консервационни дейности vladimir.dobrev [@] bspb.org Прочети още
Георги Попгеоргиев Георги Попгеоргиев

д-р Георги Попгеоргиев

Експерт биоразнообразие и защитени територии - офис Пловдив georgi.popgeorgiev [@] bspb.org Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Димитър Градинаров

Отговорник престъпления срещу птици Проект LIFE+ " Помощ за египетския лешояд " dimitar.gradinarov [@] bspb.org Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

д-р Димитър Демерджиев

Отговорник по опазването на хищните птици dimitar.demerdzhiev [@] bspb.org Прочети още
сн. Георги Герджиков сн. Георги Герджиков

Добромир Добрев

Координатор проект LIFE+ "Опазване на Феноскандинавската популация на малката белочела гъска в ключовите за нея места за престой и зимуване по европейския миграционен път" plovdiv [@] bspb.org Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Емилия Янкова

Директор комуникации emilia.yankova [@] bspb.org Прочети още
Ирина Матеева Ирина Матеева

Ирина Матеева

Отговорник по европейските политики irina.kostadinova [@] bspb.org   Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Йордан Христов

Kоординатор дейностите, свързани със Схемата за мониторинг на обикновените видове птици в България iordan.hristov [@] bspb.org   Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Йорданка Горанова - Луканова

Отговорник комуникации iordanka.goranova [@] bspb.org Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Константин Господинов

Представител на БДЗП в Асоциация на природозащитните организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по спортен риболов гр. Бургас (АПОЛРДКСР) konstantin.gospodinov [@] bspb.org Прочети още

Мариана Вълчева

Отговорник комуникации Проект LIFE+ "ПрироДа" mariana.valcheva [@] bspb.org Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Марина Велева

Офис мениджър marina.veleva [@] bspb.org Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Мария Кирякова

Администратор проекти maria.kiriakova [@] bspb.org Прочети още