Онлайн определител

Екип

Свилен Чешмеджиев Свилен Чешмеджиев

Свилен Чешмеджиев

Координатор проект "Живот за птиците" (LIFE16/NAT/BG/000612) svilen.cheshmedjiev [@] bspb.org   Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Снежана Димитрова

Главен счетоводител snejana. dimitrova [@] bspb.org   Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Стойчо Стойчев

Временно изпълняващ Изпълнителен директор stoycho.stoychev [@] bspb.org   Прочети още

д-р Стоян Николов

Ръководител проект "Нова надежда за египетския лешояд" (LIFE16 NAT/BG/000874) stoyan.nikolov [@] bspb.org Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Теодора Маркова

Финансов директор  teodora.markova [@] bspb.org   Прочети още

Ваня Рътарова

Координатор проект „Опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ (LIFE18 NAT/BG/001051) vanya.ratarova(@)bspb.org Прочети още

Волен Аркумарев

Отговорник природозащитни дейности, проект LIFE "Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните райони на Родопите" (LIFE14 NAT/NL/000901) volen.arkumarev [@] bspb.org...Прочети още

Петър Янков

Kоординатор проект „Лагуната на живота“ (LIFE17 NAT/BG/000558) petar.iankov [@] bspb.org Прочети още

Михаил Илиев

Отговорник опазване и мониторинг на червеногушата гъска по проект "Сигурен прелетен път" (LIFE16/NAT/BG/000847) mihail.iliev [@] bspb.org Прочети още

Антон Стаменов

Отговорник природозащитни и образователни дейности, проект LIFE "Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните райони на Родопите" (LIFE14NAT/NL/000901) anton.stamenov...Прочети още