Онлайн определител

Екип

сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Нада Тошева

  Изпълнителен директор nada.tosheva [@] bspb.org Прочети още

д-р Николай Петков

Отговорник консервационни дейности, проект „Горите на орела” (LIFE12 NAT/BG/001218) nicky.petkov [@] bspb.org Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Николай Терзиев

Отговорник екип с кучета за търсене на отрови, проект LIFE "Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните райони на Родопите" (LIFE14 NAT/NL/000901) nikolai.terziev [@]...Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Светослав Спасов

Директор проекти svetoslav.spasov [@] bspb.org Прочети още
Свилен Чешмеджиев Свилен Чешмеджиев

Свилен Чешмеджиев

Отговорник природозащитни дейности svilen.cheshmedjiev [@] bspb.org   Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Снежана Димитрова

Главен счетоводител snejana. dimitrova [@] bspb.org   Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Стойчо Стойчев

Директор природозащита stoycho.stoychev [@] bspb.org   Прочети още

д-р Стоян Николов

Ръководител на проект LIFE+ " Помощ за египетския лешояд " stoyan.nikolov@bspb.org Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Теодора Маркова

Финансов директор  teodora.markova [@] bspb.org   Прочети още

Ваня Рътарова

Ръководител проект „Горите на орела” vanya.ratarova(@)bspb.org Прочети още

Борислав Тончев

Ръководител проект bobi.tonchev[@] bspb.org Прочети още

Волен Аркумарев

Отговорник природозащитни дейности, проект LIFE "Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните райони на Родопите" (LIFE14 NAT/NL/000901) volen.arkumarev [@] bspb.org...Прочети още

Владимир Младенов

Координатор на проект "Солта на живота" (LIFE11 NAT/BG/000362) vladimir.mladenov [@] bspb.org Прочети още