Онлайн определител

Екип

Свилен Чешмеджиев Свилен Чешмеджиев

Свилен Чешмеджиев

Отговорник природозащитни дейности svilen.cheshmedjiev [@] bspb.org   Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Снежана Димитрова

Главен счетоводител snejana. dimitrova [@] bspb.org   Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Стойчо Стойчев

Директор природозащита stoycho.stoychev [@] bspb.org   Прочети още

д-р Стоян Николов

Ръководител на проект LIFE+ " Помощ за египетския лешояд " stoyan.nikolov@bspb.org Прочети още
сн. Димитър Градинаров сн. Димитър Градинаров

Теодора Маркова

Финансов директор  teodora.markova [@] bspb.org   Прочети още

Ваня Рътарова

Ръководител проект „Горите на орела” vanya.ratarova(@)bspb.org Прочети още

Волен Аркумарев

Отговорник природозащитни дейности, проект LIFE "Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните райони на Родопите" (LIFE14 NAT/NL/000901) volen.arkumarev [@] bspb.org...Прочети още