Онлайн определител

Константин Господинов


сн. Димитър Градинаров

Представител на БДЗП в Асоциация на природозащитните организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по 
спортен риболов гр. Бургас (АПОЛРДКСР)

konstantin.gospodinov [@] bspb.org