Онлайн определител

д-р Стоян Николов
Ръководител на проект LIFE+ "Помощ за египетския лешояд"

stoyan.nikolov@bspb.org