Онлайн определител

д-р Добромир Добрев


сн. Георги Герджиков

Координатор проект LIFE "Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните райони на Родопите" (LIFE14 NAT/NL/000901)

plovdiv [@] bspb.org

Снимки