Онлайн определител

Добромир Добрев


сн. Георги Герджиков

Координатор проект LIFE+ "Опазване на Феноскандинавската популация на малката белочела гъска в ключовите за нея места за престой и зимуване по европейския миграционен път"
plovdiv [@] bspb.org

Снимки