Онлайн определител

Текущи проекти

© Павел Степанек © Павел Степанек

Опазване на египетския лешояд по миграционния му път

Име на проекта: Опазване на египетския лешояд по миграционния му път, LIFE16 NAT/BG/000874   Кратко име:   Нова надежда за египетския лешояд  ...Прочети още
сн. Николай Петков/Червеногуша гъска сн. Николай Петков/Червеногуша гъска

Опазване на червеногушата гъска по прелетния ѝ път

Име на проекта: „Опазване на червеногушата гъска по прелетния ѝ път“ Кратко име на проекта: „Сигурен прелетен път“   Резюме на проекта: Във фокуса на...Прочети още
© Светослав Спасов © Светослав Спасов

Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасните за тях надземни електропроводи в Натура 2000 зони в Западна България (LIFE16 NAT/BG/000612)

Цел на проекта : Опазване на популациите на застрашени видове птици чрез намаляване на неестествената смъртност, причинена от електрическата инфраструктура.   Някои то най-силно...Прочети още
Царски орел, сн: Светослав Спасов, www.NatureImages.eu Царски орел, сн: Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Земя за царския орел

Заглавие на проекта: Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България (LIFE14 NAT/BG/001119)   Кратко...Прочети още
сн. Диана Павлова/Карнавал на биоразбообразието в Бургас сн. Диана Павлова/Карнавал на биоразбообразието в Бургас

ПрироДA: Изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000. Възпитаване на поколение обучени и знаещи поддръжници

Име на проекта:  ПрироДA: Изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000. Възпитаване на поколение обучени и знаещи поддръжници   Кратко име...Прочети още
сн. Б. Белчев. www.alcedowildlife.com сн. Б. Белчев. www.alcedowildlife.com

Опазване на ключови горски хабитати на малкия креслив орел в България

Кратко заглавие:  „Горите на орела” Цел и на проекта:   Да се подобри законовата рамка за планиране в горите, която да помогне за опазването на малкия...Прочети още
Изолиране на ел. стълб, снимка: Светослав Спасов Изолиране на ел. стълб, снимка: Светослав Спасов

Проект „Живот за царския орел“

Проектът „Живот за царския орел“ се финансира от програма LIFE+ на Европейския съюз . Пълното наименование на проекта е „Подобряване опазването на световно застрашения царски орел в България чрез...Прочети още
Атанасовско езеро/сн. Евгени Динев Атанасовско езеро/сн. Евгени Динев

Солта на живота

„Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро”. Кратко име на проекта „СОЛТА НА ЖИВОТА”. Финансиран от Програма LIFE+ на Европейския съюз....Прочети още
сн. Светослав Спасов сн. Светослав Спасов

Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните райони на Родопите

LIFE14 NAT/NL/000901 Цел на проекта:   Да подобри познанията ни за причините за смъртността при черния и белоглавия лешояд Да подобри познанията ни за скитанията...Прочети още
Среден пъстър кълвач, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu Среден пъстър кълвач, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Проучване на гнездящите птици в България с използване на стандартна методика

Кратко  име  на проекта: Атлас на гнездящите птици в Европа   Основна цел на проекта: Да се съберат данни за моделиране на разпространението на гнездящите птици с грид...Прочети още
© Ирина Матеева © Ирина Матеева

Млади лидери за опазване на природата

Име на проекта: Млади лидери за опазване на природата   Цели на проекта : Развитие на капацитет на млади хора от селските райони в Грузия за разработване и изпълнение на...Прочети още