Онлайн определител

Текущи проекти

сн. Диана Павлова/Карнавал на биоразбообразието в Бургас сн. Диана Павлова/Карнавал на биоразбообразието в Бургас

ПрироДA: Изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000. Възпитаване на поколение обучени и знаещи поддръжници

Име на проекта:  ПрироДA: Изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000. Възпитаване на поколение обучени и знаещи поддръжници   Кратко име...Прочети още
сн. Б. Белчев. www.alcedowildlife.com сн. Б. Белчев. www.alcedowildlife.com

Опазване на ключови горски хабитати на малкия креслив орел в България

Кратко заглавие:  „Горите на орела” Цел и на проекта:   Да се подобри законовата рамка за планиране в горите, която да помогне за опазването на малкия...Прочети още
Царски орел, сн: Светослав Спасов, www.NatureImages.eu Царски орел, сн: Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Земя за царския орел

Заглавие на проекта: Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България (LIFE14 NAT/BG/001119)   Кратко...Прочети още
© Ben Hall (rspb-images.com) © Ben Hall (rspb-images.com)

Опазване на Феноскандинавската популация на малката белочела гъска в ключовите за нея места за престой и зимуване по европейския миграционен път

Цел и задачи Целта на проекта е да приложи спешни конкретни природозащитни действия в местата за зимуване и престой на феноскандинавската популация на малката белочела гъска (LWfG)...Прочети още

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие в селските райони

Цел на проекта Целта на проекта е да свърже запазването на биоразнообразието и развитието на селските райони в териториите с висока природна стойност чрез устойчиви пазарни механизми и...Прочети още
сн. Franz Robiller сн. Franz Robiller

Спешни мерки за опазване на египетския лешояд в България и Гърция

Кратко заглавие: „Помощ за египетския лешояд” Цел на проекта : Предотвратяване изчезването на египетския лешояд в България и Гърция. Продължителност : Проектът е с продължителност 5 години...Прочети още
Изолиране на ел. стълб, снимка: Светослав Спасов Изолиране на ел. стълб, снимка: Светослав Спасов

Проект „Живот за царския орел“

Проектът „Живот за царския орел“ се финансира от програма LIFE+ на Европейския съюз . Пълното наименование на проекта е „Подобряване опазването на световно застрашения царски орел в България чрез...Прочети още
Атанасовско езеро/сн. Евгени Динев Атанасовско езеро/сн. Евгени Динев

Солта на живота

„Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро”. Кратко име на проекта „СОЛТА НА ЖИВОТА”. Финансиран от Програма LIFE+ на Европейския съюз....Прочети още
© Мирян Топи © Мирян Топи

Земя на орли и замъци: пилотен модел за устойчив туризъм по Адриатическото крайбрежие на Албания

Име на проекта: „Земя на орли и замъци: пилотен модел за устойчив туризъм по Адриатическото крайбрежие на Албания“ Кратко  име  на проекта: Земя на орли и замъци...Прочети още
Полско врабче, снимка: Йордан Христов Полско врабче, снимка: Йордан Христов

Птиците за хората и хората за птиците: с добра воля за активно опазване на природата

Кратко заглавие: Птиците за хората и хората за птиците   Цел на проекта: Да привлече общественото внимание към научни дейности базирани на гражданско участие чрез активно...Прочети още
сн. Светослав Спасов сн. Светослав Спасов

Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните райони на Родопите

LIFE14 NAT/NL/000901 Цел на проекта:   Да подобри познанията ни за причините за смъртността при черния и белоглавия лешояд Да подобри познанията ни за скитанията...Прочети още
Среден пъстър кълвач, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu Среден пъстър кълвач, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Проучване на гнездящите птици в България с използване на стандартна методика

Кратко  име  на проекта: Атлас на гнездящите птици в Европа   Основна цел на проекта: Да се съберат данни за моделиране на разпространението на гнездящите птици с грид...Прочети още

Съглашение за египетския лешояд и царския орел в Турция

Име на проекта: Съглашение за египетския лешояд и царския орел в Турция   Партньри: Doga Dernegi - BirdLife Турция (водещ) и БДЗП   Основна цел на проекта:...Прочети още