Онлайн определител

Проучване на гнездящите птици в България с използване на стандартна методика


Среден пъстър кълвач, © Светослав Спасов, www.NatureImages.eu

Кратко  име  на проекта: Атлас на гнездящите птици в Европа
 

Основна цел на проекта: Да се съберат данни за моделиране на разпространението на гнездящите птици с грид 10x10 км, използвайки стандартната методика на Втория атлас на гнездящите птици в Европа. Да се съберат данни и за картирането на гнездящите птици в квадрати 50x50 км.
 

Продължителност: 8  месеца, от 01.03.2016 до 30.10.2016г.
 

Целеви райони: Цяла България.
 

Дейности:
 

 1. Адаптиране на методика за проучване, отчитаща времето и изготвяне на указания за полевите експерти. Избор на 10x10 км квадрати, които да бъдат проучени. В всеки 50x50 км квадрат ще бъдат избрани и проучени между 1 и 5 квадрата 10x10 км. ;
 2. Подбор и инструктиране на полеви експерти;
 3. Провеждане на стандартизирани проучвания с отчитане на времето във всички 50x50 км квадрати попадащи в България, за да се осигурят данни за моделиране на европейско ниво, както и да се съберат данни за разпространение и численост на птиците в България.
 4. Обработка и предоставяне на информацията на координаторите на Втория атлас на гнездящите птици в Европа.
   

Очаквани резултати:
 

 1. Мрежа от изследователи, провеждащи проучвания по стандартна методика във всички 50х50 км квадрати в България;
 2. Събрани данни по унифицирани методика във всички 50х50 км квадрати в България. Данните ще се използват за моделиране на разпространеното на птиците в Европа.
 3. Събрани данни за разпространение и численост на редки и застрашени видове птици;
 4. Изготвен план за полевата работа по Втория атлас на гнездящите птици в Европа през 2017 г.
   

Финансиране: 10 860 евро от Швейцарския орнитологичен институт, осигурени по проект финансиран от фондация MAVA.
 

Контакти:

Стойчо Стойчев, stoycho.stoychev@bspb.org
 

Волен Аркумарев, volen.arkumarev@bspb.org