Онлайн определител

Млади лидери за опазване на природата


© Ирина Матеева

Име на проекта: Млади лидери за опазване на природата
 

Цели на проекта:

  • Развитие на капацитет на млади хора от селските райони в Грузия за разработване и изпълнение на младежки проекти за опазване на дивата природа;
  • Създаване на партньорство и диалог между младите хора, местните общности и институции и гражданските екологични организации за изпълнение на политики, опазващи природата;
  • Създаване на възможности за обмяна на опит между младите хора и екологични организации.
     

Дейности:

Организиране на обучения в Грузия в Национален парк „Лагодеки“ на млади хора на възраст от 18 до 28 години, наблюдение на природозащитни дейности в Турция и България, създаване на два местни екологични центъра в Грузия, провеждане на международна конференция за опазването на природата в Грузия. 

 

Продължителност:
 Април 2018 – Октомври 2019

 

Партньори:

  • Българско дружество за защита на птиците
  • Дружество за опазване на природата / BirLife Грузия (SABUKO)
  • Doğa Derneği/ BirdLife Турция

     

Финансиране:

Проектът е финансиран по програма Еразъм.