Онлайн определител

На живо от гнездото на бял щъркел в село Драгушиново