bg

Природозащитен център “Източни Родопи”

част от Българско дружество за защита на птиците!


Природозащитен център “Източни Родопи” (ПЗЦИР) е създаден от Българското дружество за защита на птиците през 1996 г. като природозащитен, посетителски и информационен център. Той е изграден с финансовата подкрепа на швейцарското правителство в рамките на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието и е първия по рода си създаден природозащитен център в България.

Новини

Виж повече
Редки водолюбиви птици на тазгодишното среднозимно преброяване в Източни Родопи

Редки водолюбиви птици на тазгодишното среднозимно преброяване в Източни Родопи

Над 7000 птици от 32 вида бяха регистрирани на тазгодишното традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици във водоемите по долината на река Арда, Източните Родопи през изминалите почивни дни. На интересни и разнообразни видове се натъкнаха екипите на фондация „По-диви Родопи”, Българското дружество за защита на птиците и представители на ловно стопанство „Студен кладенец“.  Сред наблюдаваните птици имаше далечни северни гости като тундровия лебед. Този вид лебед гнезди далеч на север в тундрата на Северна Америка, Североизточна Европа и Сибир. Птицата зимува в крайбрежните низини на Северна Европа и Източна Азия, а у нас рядко.  500...

http://livingnature.bg/en/index.html
http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/