bg

Удобства в Центъра


Нашата основна кауза е да пазим природата и всички нейни обитатели. Това няма да е възможно без непрекъснатото събиране на най-новата и ценна информация, както и на  споделянето на тази информация с всички вас- нашите гости.

Чрез ползването на базата и допълнителните услуги на Природо-защитен център Източни Родопи вие сте пряко съпричастни* към нашата кауза, за което искрено БЛАГОДАРИМ!


*Центърът не отделя процент от приходите си за природозащита. ВСИЧКИ приходи от стопанските дейности се използват в подкрепа на природозащитните проекти на БДЗП.

http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/