bg

Изложбена зала

В първия ден на пролетта (22 март 2014), Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) откри новия туристически сезон в Природозащитния и информационен център „Източни Родопи“ в град Маджарово с подновена изложбена зала, резултат от финансовата подкрепа на проекта „Новото тракийско злато“ и усилията на най-изявените доброволци на БДЗП.

IMG_1702-small.jpg

Източните Родопи е едно от най-богатите на биоразнообразиеместа в Европа - общо 4329 животински вида, от които 278 вида птици. Нови информационни табла, снимки, рисунки и графити представят на посетителите това богатство, а интерактивността на изложбата би накарала всеки гост да се почувства част от природата на този красив български район.

Център на вниманието са най-известните диви обитатели на района - лешоядите. Четирите вида лешояди, които могат да бъдат видени в България - египетският, белоглавият, черният и брадатият, имат свои „лични карти“ с най-важната информация за живота им. Първите два вида гнездят в района на град Маджарово, а третият – черният - е само гост от Гърция. Брадатият лешояд е една от най-редките птици у нас и сте истински късметлии, ако го зърнете на живо в района. Но със сигурност ще го видите в изложбата.

Продължавайки „разходката“ си в Източните Родопи, ще научите от специално табло много факти за уникалното биологично разнообразие на местността. С рисунки и текст, обособени в специален кът, ще видите, как дивата природа постепенно се завръща в района, благодарение на усилията на хората. Автори на въздействащите рисунки в залата на Центъра са графити артистите 140 идеи, които реализираха заедно с БДЗП още няколко запомнящи се рисунки с природозащитна тематика.

  IMG_1683-small.jpg

Промени има и около Центъра на лешоядите. Възстановена е тъмната стаичка в дъбовата гора, където на тъмно могат да се „чуят“ и „видят“  някои от обитателите по долината на река Арда. Оттук можете да наблюдавате и снимате пойни птици, кацащи на специално поставените за целта хранилки. Около самия център има определени места, от които с бинокли и орнитологични тръби могат да се наблюдават дивите обитатели на района. Мостът над река Арда и специално изграденото укритие са идеални за целта.

ПЗЦ „Източни Родопи” е открит през 1998 г. и се управлява от БДЗП. Той се посещава годишно от повече от  2000 български и чуждестранни туристи.

http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/