bg

Допълнителни услуги

Можем да предложим още:

-    Укритие за наблюдение на птици и диви животни.
-    Три Фото-укрития в района на Маджарово – отдават се под наем срещу заплащане и предварителна уговорка.
-    Наемен водач
-    Организирани природо-познавателни турове. 
  

-    Каяк по поречието на река Арда

-    Колела, бинокли, зрителни тръби под наем

Центърът предлага интересни възможности за организиране на семинари, презентации и обучения с природо- защитна насоченост.

Чрез предварителна договорка има възможност за наемане на целия център с легловата база, информационната зала и ресторанта.

Снимки:

http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/