bg

Природозащитен център “Източни Родопи”

част от Българско дружество за защита на птиците!


Природозащитен център “Източни Родопи” (ПЗЦИР) е създаден от Българското дружество за защита на птиците през 1996 г. като природозащитен, посетителски и информационен център. Той е изграден с финансовата подкрепа на швейцарското правителство в рамките на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието и е първия по рода си създаден природозащитен център в България.

Новини

Виж повече
Търсим отровите и отровителите на белоглавите лешояди

Търсим отровите и отровителите на белоглавите лешояди

Новината за ужасяващото тровене на диви животни в Кресненското дефиле, която колегите от Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) разпространиха преди дни, не остави никого безучастен. Все още не се знае размерът на трагедията, затова от вчера екипът за борба с отровите на БДЗП - Николай Терзиев, Волен Аркумарев и кучето Барс, се присъедини към колегите от ФДФФ и заедно претърсват района за останали отровни примамки и евентуални следи към извършителя. Тъй като районът е огромен, работата на екипа ще отнеме няколко дни.  БДЗП е в контакт с екипа за борба с отровите в Гърция, който е в готовност също да се включи. Поставянето на отровни примамки е престъпление! Последствията са...

http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/