bg

Природозащитен център “Източни Родопи”

част от Българско дружество за защита на птиците!


Природозащитен център “Източни Родопи” (ПЗЦИР) е създаден от Българското дружество за защита на птиците през 1996 г. като природозащитен, посетителски и информационен център. Той е изграден с финансовата подкрепа на швейцарското правителство в рамките на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието и е първия по рода си създаден природозащитен център в България.

Новини

Виж повече
Заповядайте заедно да отбележим Деня на лешоядите в Маджарово

Заповядайте заедно да отбележим Деня на лешоядите в Маджарово

С детски работилници и наблюдение на властелините на Родопското небе ще отбележим тази година Международния ден на лешоядите, който ще се проведе на 3-ти септември (неделя) в Природозащитния център на БДЗП „Източни Родопи“ край Маджарово. Традиционно този ден се чества всяка първа събота от месец септември и има за цел да повиши информираността и ангажираността на широката общественост относно нуждата и ползите от опазването на лешоядите. Тази година екипът на LIFE проекта „Oпазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe” организира работилница за хвърчила със силует на черни и белоглави лешояди. Работилницата ще е безплатна и ще се проведе на две групи от...

http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/