bg

Специално обучено куче помага за опазването на птиците в Източните Родопи
12.10.2016

Toва лято Николай Терзиев от Българското дружество за защита на птиците прекара двумесечно обучение в специална академия, където заедно с кучето Барс преминаха през интензивна подготовка и скоро ще се започнат своята работа като първия действащ в страната екип за  намиране на отровни примамки или отровени животни.

Николай и Барс се завърнаха скоро в Хасково, където ще е базата на мобилния екип. Двамата скоро ще започнат да претърсват териториите и колониите за хранене и гнездена на белоглавите и черните лешояди в Родопите. Кучето е обучено в специална академния, партньор на Birdlife Унгария  – Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), където двамата в продължение на месеци се учиха да търсят мъртви животни и отровни примамки. Тази важна природозащитна дейност се извършва в рамките на проекта LIFE+  „Oпазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe”(LIFE-Vultures), изготвен от Rewilding Europe  в партньорство с фондация По-диви Родопи и Българското дружество за защита на птиците от българска страна.

Николай, разкажи ни повече за обучението –Къде се проведе? Какво ви обучаваха?

Подготовката продължи два месеца в специална школа за обучение на полицейски кучета в Унгария с близо 60-годишна история. Там  се обучават  предимно полицейски кучета за всякакви цели. Преди да започне обучението с мен, Барс, който е кръстоска на немска и белгийска овчарка, е минало период на интензивна предварителна подготовка с професионални дресьори. След това в продължение на седмици усвоявахме и прилагането на практика методи за претърсване за отровни примамки, което се оказа нелесно начинание. По време на тренировката експериментирахме с два вида пестициди, които биха могли да предизвикат отравяне на животните и се срещат и използват както в Унгария, така и у нас. Подобно на хората и кучетата си имат характер и специфично поведение. Барс е бил специално  избран  сред десетки други кучета в школата за бъдещата си работа, след като се е отличило сред останалите кучета със своето обоняние, което го прави подходящо за неговата бъдеща задача – да открива отровени  животни.

Каква е целта на този екип?

Идеята на тази дейност по проекта LIFE Vultures е разберем каква е обстановката в района, къде се залагат най-много отрови и причините за това и да имаме добре подготвен екип, който да може да реагира на тази заплаха. Голямата задача е да се гарантират територии без отрови за животинския свят в Източните Родопи и хората да се опитаме да накараме хората да прекратят тези опасни и незаконни практики. Надяваме се след време да започнем и работа с полицията. В Унгария екипът за борба с отровите редовно работи с унгарските власти, като там при съмнение за подобни случаи полицията се свързва директно с Birdlife Унгария.

Какво следва след обучението? Готов ли е екипа да започне работа?

В момента кучето свиква с новата обстановка. След много кратък период на адаптация, с Барс вече сме на терен и се надявам до няколко месеца да започнем активна работа в района на Източните Родопи. За да направим добър екип трябва да се сработим, а това отнема време и ние сме едва в началото на този дълъг процес. Това изисква пълно разбиране на поведението на кучето.

Каква по-точно ще е задачата на Барс?

Работата на Барс ще бъде ще бъде да претърсва определени терени и да намира трупове на отровени животни или храни – отровни примамки, след което да подаде сигнал. След като се намери животно водачът преценява каква ще е следващата стъпка, тъй като то може просто да е умряло от естествена смърт. Ако се окаже, че животното е отровено, трябва да се премахне от природата. Изключително важно за кучето е да търси нови неща и да посещава нови територии ако не всеки ден, то поне често, за да има мотивация.

Какво показва чуждия опит? Това ли е най-ефикасния метод за борба с отровите?

Методът е изключително ефективен вече показва резултати в страни като Испания, Унгария и Гърция, където има доста обнадеждаващи резултати. В Унгария се отчита намаляване на случаите на отравяне на птици от отровни примамки, като голяма заслуга за това има кучето Фалко. Четириногият помощник на унгарските орнитологични организации е кучето Фалко е открило над 800 отровени животни.В Гърция подобен екип работи от няколко години за по-доброто опазване на египетските лешояди и колегите са успели да предотвратят стотици случаи на отравяне  и да видят кои са най-честите причинители на смъртност сред тези птици.

Отровите ли са основната заплаха за лешоядите?

Нямаме конкретни данни каква част загиват от отрови, но незаконното използване на отровни примамки е една от главните причини за намаляване на популацията на лешоядите и други редки и защитени птици.

Това ли е най-ефективния метод за борба с отровите?

Да, засега този е най-ефективен. Това показва работата на колегите с дългогодишен опит. Друг важен елемент са информационните и образователните кампании за множеството вреди, които причиняват отровите.

http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/