bg

LIFE+ проекта "Помощ за египетския лешояд" отбеляза Международния ден на лешоядите 2014
31.10.2014

Презентация за египетския лешояд на Ломея 2014

Над 150 неправителствени природозащитни организации и зоопаркове от десетки държави честваха международния ден на лешоядите (IVAD) на 6-ти септември 2014 година. Събитието се провежда за 5-та поредна година и има за цел да привлече вниманието на широката международна общност към проблемите и опазването на едни от най-застрашените птици на планетата – лешоядите.

В България, в рамките на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд” , Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира серия от презентации в различни градове от страната за тревожния статус на лешоядите и най-вече за една от най-бързо изчезващите птици в страната – египетския лешояд. Темите бяха свързани с изследванията върху тази група птици, заплахите и дейностите за опазването им.

В Маджарово – „градът на лешоядите“, доброволци-аниматори посрещаха посетители в Природозащитрия център „Източни Родопи” като демонстрираха новата изложбена зала, посветена на биоразнообразието на Източните Родопи и чудния сват на лешоядите. Членове на екипа на проекта посетиха и най-малките природолюбители от училищата в Маджарово и Кърджали, на които разказваха увлекателни истории за лешоядите.

В Бургас, презентация за египетския лешояд посети природозащитната бригада „Атанасовско езеро 2014”, организирана от LIFE+ проекта „Солта на живота”,  събрала над 70 доброволци.

В Русе, по покана на Дирекция на природен парк „Русенски Лом” проектът „Помощ за египетския лешояд” гостува на Международния симпозиум за съвременно изкуство „Ломея 2014“, където представи пред  творци от 5 различни страни вълнуващата съдба на египетския лешояд и разкри различни аспекти от неговия живот, които могат да вдъхновяват бъдещи техни творби.

През септември в Община Провадия беше поставена табела за египетския лешояд, изразяваща гордостта на местната общонст, че градът им все още приютява една от най-забележителните и редки птици в България.

Не на последно място, в резултат от тясно сътрудничество между БДЗП и Регионалния исторически музей в Русе бяха изработени макети на египетски лешояди към една от новата експозиция на музея и беше поставена информационна табела за вида.

Снимки:

Фигури на египетски лешояди  към новата експозиция на РИМ-Русе, изработени по проект „Помощ за египетския лешояд” .
Информационна табела за проект „Помощ за египетския лешояд” в новата експозиция на РИМ-Русе
Презентация за египетския лешояд на Ломея 2014
Презентация за египетския лешояд на природозащитната бригада Атанасовско езеро 2014
Табела за египетския лешояд в Община Провадия
http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/