bg

Почти цяла колония от белоглави лешояди загина от незаконно използване на отрови в Кресна
19.04.2017

Снимка: Христо Пешев, ФДФФ

Почти цялата новосъздадена колония белоглави лешояди е загинала от незаконно използване на отрови в Кресна, с което е опропастен е 15-годишен труд за завръщането на птиците в пролома.

От екипа на Фонда за дивата флора и фауна разказват подробно за поредицата от инциденти през последните две седмици. Това е провалило изцяло 15-годишния труд на еколозите за завръщането на вида в района.

От 12 март досега експертите, които работят по възстановяването на рядката граблива птица в района, стават свидетел на отравянето на почти цялата новосъздадена колония там. До момента има намерени пет мъртви и един в тежко състояние белоглави лешояди. Това е само малка част от липсващите птици. 

Броят на отровените ще надмине 15-20 птици, част от които са и почти всички двойки, които за пръв път са започнали гнездене през тази година.

В рамките на тези две седмици са намерени мъртви и други животни, сред тях са няколко врани, лисица, вълк, което доказва, че в района се хвърля умишлено отрова, която засяга цялата хранителна верига и е опасна и за хората.

Продължава работата на екипа на терен с полицията и другите институции, както и наблюденията на колонията.

http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/