bg

Търсим отровите и отровителите на белоглавите лешояди
19.04.2017

Екипът за борба с отровите, сн. Христо Пешев

Новината за ужасяващото тровене на диви животни в Кресненското дефиле, която колегите от Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) разпространиха преди дни, не остави никого безучастен.

Все още не се знае размерът на трагедията, затова от вчера екипът за борба с отровите на БДЗП - Николай Терзиев, Волен Аркумарев и кучето Барс, се присъедини към колегите от ФДФФ и заедно претърсват района за останали отровни примамки и евентуални следи към извършителя. Тъй като районът е огромен, работата на екипа ще отнеме няколко дни. 

БДЗП е в контакт с екипа за борба с отровите в Гърция, който е в готовност също да се включи.

Поставянето на отровни примамки е престъпление! Последствията са както за дивите животни, така и за пасящите домашни животни в района на Кресна. Припомняме ви, че през последните две седмици в района на Кресненското дефиле бяха открити отровени 5 белоглави лешояда, 4 вълка, лисица, куче и над 10 гарвана.

Огромните щети, които може да нанесе на природата и човека използването на отрови, е причината по LIFE проекта “ Oпазване на белоглавите и черните лешояди в Родопите“ (LIFE14 NAT/NL/000901) да бъдат включени дейности за борба с незаконното залагане на отровни примамки. В момента това е първия и засега единствен  действащ в страната екип за  намиране на отровни примамки или отровени животни.

http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/