bg

В 120 населени места в Източните Родопи бяха разпространени нови плакати и стикери, предупреждаващи изчезването на сухоземните костенурки у нас
02.12.2014

В 120 населени места в Източните Родопи бяха разпространени нови плакати и стикери, предупреждаващи местните за опасността сухоземните костенурки да изчезнат от нашата природа. Екипът на природозащитно сдружение „Биосфера” има шанса да се срещне с хората, живеещи в едно от последните обитания на вече редките влечуги в страната и да събере много спомени за многобройните някога костенурки. Екипът споделя: „Всички, с които разговаряхме разказваха за срещите си с костенурки, но бяха категорични, че днес все по-рядко ги виждат и срещат в района, където живеят. Всички тъжно потвърждат – „Да. Те изчезват!”.

В продължение на една седмица бяха посетени и десет училища, където младият екип на природозащитно сдружение „Биосфера” изнесе дванадесет презентации за двата вида сухоземни костенурки, срещащи се в страната ни – шипобедрената и шипоопашатата. Над 300 деца и техните учители бяха запознати с начина на живот, значението на сухоземните костенурки в природата, заплахите, които стоят пред тях, като изчезването на местата, където се хранят и размножават в резултат на човешката дейност. Сухоземните костенурки са изправени и пред още една значителна заплаха – бракониерството. Събирането на костенурки с цел отглеждането има в паркове и частни дворове, като домашни любимци и още по-страшното за храна. У нас все още има региони, където местното население използва сухоземните костенурки, като деликатес или с погрешното разбиране, че помагат за лечението на някои болести.

За презентаторите интересни бяха впечатленията на децата от техните преживявания и срещи с влечугите, към които проявяват интерес повечето хора.

 

Всички презентации и разпространението на плакати и стикери за сухоземните костенурки станаха възможни благодарение на проект „Спешни мерки за опазване на двата вида сухоземни костенурки – шипобедрената и шипоопашатата и ключови за тях места в Източните Родопи, България”, финансиран от програма Мтел еко грант 2014 и с подкрепата на БДЗП.

Снимки:

http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/