bg

Нуждаем се от приятелска подкрепа в полза на птиците на Маджарово
18.03.2015

Египетски лешояд (Белият баща)

Моля гласувайте за  „Братството на феникса“ - проекта на БДЗП в подкрепа на египетския лешояд.

Всеки глас е от значение!

Благодарим ви за подкрепата!

 

 

http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/