bg

Фото-укрития

На Ваше разположение са три фиксирани фото-укрития в Източна Родопи.  Укритията са изградени от БДЗП на площадки за подхранване на птиците, с цел подпомагане тяхното оцеляване в природата, чрез набавянето на достатъчно храна.

Използвайки нашите укрития за наблюдение и фотография на птици вие също пряко подпомагате оцеляването на редките хищни птици в района на Маджарово.

Всички укрития са специално проектирани за фотография на белоглав лешояд, египетски лешояд и черен лешояд; скален орел и морския орел; В укритията подходящи за снимане на лешояди и орли има чести
посещения на други редки и защитени видове, сред които чакал, белоопашат мишелов, обикновен мишелов, гарван, черна каня, лисица, а шансовете за снимане на вълк са сред най-големите в Европа.

Укритията работят целогодишно. Най-добрият период за снимане от
различните укрития зависи от конкретните целеви видове.

За повече информация и резервация на укритие можете да се обърнете към служителите на центъра, да ни пишете на адрес vulturecenter [@] bspb.org или да се обадите на: 0878 252 720

Снимки:

http://bspb.org/poda/en/index.html
http://bspb.org/en/index.html
http://www.rewildingeurope.com/travel-club/