bg

Aгроекология

Тази страница ще цели да покаже връзката между състоянието на птиците и земеделските практики:

- птици и земеделие;

- ВПС;

- прилагане на агроекологични мерки.

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook