bg

Бюлетин

Всяка година, екипа на проекта издава два броя информационен бюлетин, който е посветен на инициативата за Преброяване на птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици.

С помощта на бюлетина целим:bul8.jpg

  1. да представим резултатите и новините около Схемата пред всички участниците в инициативата.
  2. да информираме държавните институции, които отговарят за мониторинга и опазването на биологичното разнообразие в България.
  3. да информираме академичните среди и други природозащитни НПО за дейностите на БДЗП свързани с МОВП.
  4. да представим пред всички заинтересувани страни резултатите от Общоевропейската схема за мониторинг на обикновените видове птици, част от която е и нашата схема за МОВП.


Всички броеве на бюлетина можете да изтеглите в pdf формат.

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook