bg

Формуляри и ръководства

Приложените формуляри и ръководства са за двете нива на участие.

  • Помагало описва изискванията за начално ниво. Във файла е приложен и формуляр за описанието на наблюденията. За всяко от броенетата се попълват два такива формуляра.
  • Ръководство описва изискванията за второ ниво. В отделни файлове има формуляри за описание на местообитанията, полеви формуляр за описание на наблюденията на птици по време на броенето им на терен и сборен формуляр за обобщаване на наблюденията след полевото броене. Формуляра за местообитанията се попълва само веднъж в началото на всеки сезон. Този за полевите наблюдения се попълва за всяко от двете посещения на мястото за броене т.е. ще ви трябват две копия. Всеки от тези два формуляра се пренасят в сборния формуляр
http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook