bg

Актуално

Скален орел (Aquila chrysaetos)

29.05.2016

Защо е „скален" скалният орел? С какви други имена е известен? Каква роля играе в света на хората? Как да го разпознаем в природата? Защо тази статия намира място тук, в мястото за широко разпространените видове птици? Нека дадем отговор на тези въпроси по-долу и да ви помогнем да опознаете по-добре този достолепен...

Представяне на Smartbirds в Царево

27.05.2016

В периода 25-26 май се проведе се проведе специализирано обучение за стопанисване, ползване, защита и управление на горите в района на Странджа. Обучението се проведе  в гр. Царево и в него взеха участие 100 човека представители на държавни институции. Сред представените институции са Изпълнителна агенция по...

Полеви курс за разпознаване на птици 2016: седмица 7

21.05.2016

Седмата седмица от полевия курс премина при по-ниска посещаемост, но видовете бяха не по-малко интересни. През първия ден от обучението (14.05) посетихме района на Конявска планина и Чокльово блато. Сред по-интересните наблюдения на тези две места бяха Орел змияр и белоока потапница.  Вторият ден (15.05) се проведе в...

Представяне на Smartbirds в Байкал

16.05.2016

В периода 13-14.05.2016 се проведе обучение за работа със SmartBirds на над 30 ученици и преподаватели от 17 населени места. Представянето се проведе по време на семинар организиран от Общински център по извънкласно обучение в с. Байкал. Сред темите на семинара бе включена тема за ролята на мобилните технологии в помощ на...

Полеви курс за разпознаване на птици 2016: седмица 6 - Керкини и Славянка

10.05.2016

През изминалите дни се проведе поредното обучение за разпознаване на птици в полеви условия. През тази седмица участниците посетиха разнообразни местообитания включващи открити площи, крайречни местообитания, водни басейни, скални местообитания, населени места и стари иглолистни и широколистни гори. Това...

МОВП с нова онлайн база данни www.SmartBirds.org

10.05.2016

От тази година въвеждането на наблюденията от мониторинга на широкоразпространените видове птици и заявяването на нови площадки ще става електронно през сайта www.SmartBirds.org Целта на новата система е да намалим ползването на хартия, да намалим усилието на доброволците за въвеждане и обобщаване на наблюденията в...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook