bg

Актуално

Способни ли са птиците да се забавляват?

18.08.2016

Врана носи в човката си капачка от буркан до върха на заснежен покрив в Русия. Стъпва в капачката и се спуска надолу по покрива. После отново изнася капачката догоре и пак се спуска. Група черни лебеди се спускат по гребена на вълната като сърфисти, стигат до брега, връщат се и се „качват" на друга вълна И в двата случая поведението на птиците не изглежда да изпълнява функция, различна от забавление. Филмчетата са видени от милиони в YouTube, което означава, че обичаме да гледаме как други животни се забавляват. Но дали...

Хибрид между домашна червеноопашка и ръждивогушо ливадарче, уловен в Норвегия

15.08.2016

На 18.09.2013 в мястото за наблюдение на птици Листа, Норвегия е уловена птица, която представя характеристики на оперението на два вида ливадарчета (Saxicola rubicola) и (Saxicola rubetra), на градинска червеноопашка (Phoenicurus phoenicurus) и домашна червеноопашка (Phoenicurus ochruros), както и на северен славей (Luscinia svecica) и се предполага, че е хибрид. Взети са две пера от опашката, измерени са дължината на крилете и стъпалата и птицата е претеглена. Направени са снимки преди и след опръстеняването. В статия, публикувана през 2015 г. в Journal of...

Птиците, които живеят близо до летища пеят от по-рано

10.08.2016

Шумовете могат да смутят вокалната комуникация между птиците или дори да попречат на осъществяването й. На много видове им се налага да се приспособят към шума: някои пеят по-силно или променят честотата на песента си, докато други променят самата песен или времето за пеене, за да избегнат най-шумните моменти през деня. Така например в градовете черевеногушката (Erithacus rubecula) пее по-рано през нощта и/или по-високо, утринният коцерт на коса (Turdus merula) също започва по-рано. Летищата са много шумни места с две особености: периодите на звукова активност са...

Заплашени ли са врабчетата в градовете?

04.08.2016

Източник: Списание на Националния център за научни изследвания Автор: Ан-Софи Буто 04.11.2015 В градовете храната на врабчетата е много богата на въглехидрати и твърде бедна на протеини, което може да влияе върху развитието на малките. От няколко десетилетия популациите на врабчетата намаляват във всички европейски столици. Съвременните изследвания посочват като ключови фактори за това шума и храненето. „За няколко десетилетия врабчетата практически изчезнаха от Лондон" - безпокои се Фредерик Анжелие, изследовател в Центъра за биологически изследвания на...

Полеви курс за разпознаване на птици 2016: планинско обучение

11.07.2016

През изминалите 4 дни (7-10.07) се проведе "планинското обучение" за разпознаване на птици. То бе посветено на видовете от алпийската зона и се проведе в района на Седемте Рилски езера. Макар видовете да не бяха много, то наблюденията им бяха много добри и повтарящи се, така че участниците да успеят да задълбочат познанията си в разпознаването им. Сред най-емблематичните видове на алпийската зона, които видяхме бяха ушатата чучулига, жълтоклюната гарга, пъстрогушата завирушка и скалолазката. Имаше и изненади. До хижа Рилски езера бе установен и малък горски водобегач...

Фотоконкурс "Красотата и мъдростта на природата"

06.06.2016

Testudo graeca, Eurotestudo hermanni, Himantoglossum caprinum...Не знаете какво означават тези термини? Или пък знаете? Нашите приятели от Фондация Капитал организират фотоконкурс на тема "Красотата и мъдростта на природата". Всъщност, за да участвате във фотоконкурса "Красотата и мъдростта на природата" на Фондация "Капитал", няма никакво значение дали сте запознати с латинските наименования на шипобедрената и шипоопашатата костенурка или пък на орхидеята от вида обикновена пърчовка. Има само две условия. Първото е късче от сърцето ви да принадлежи на природата и...

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook