bg
< Назад

Сиво каменарче (Oenanthe oenanthe)

Категория на тенденцията: Неопределена

Описание
Дължина на тялото: 14 - 16 см. Размах на крилата: 26 - 32 см
Мъжките индивиди имат сиво теме и горна страна, бяла надочна ивица, черна презочна ивица, черни крила и бежово по гърлото и гърдите, което късно през лятото може да избледнее до почти бяло. Женските индивиди са сиво-кафяви отгоре, светло бежови отдолу а крилете им са в по-тъмно кафяво. Надочната ивица при тях е светло бежова.

Младите индивиди са със светлокафяво оперение. При всички полове и възрасти има широка черна ивица в края на опашката. Средните две кормилни пера са черни ( Т-образен рисунък в края на опашката).

Разпространение и численост
Сивото каменарче спада към разред Врабчоподобни, семейство Мухоловкови. Гнезди в Европа и в по-голямата част от Централна и Северна Азия; по-малко в Канада, Аляска и Гренландия. Зимуват в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната - през септември-октомври. У нас се среща в цялата страна, от морското равнище до високите части на планините. Отсъства единствено в обширните горски и земеделски райони.

Местообитаниe
Обитава открити каменисти места и пасища с камъни.

Хранене
Предимно насекомоядни птици. Хранят се също с паяци, стоножки, охлюви. През лятото и есента приемат и плодове.

Гнездене
Гнездото е на земята обикновено между камъни, в кухина в скала, в полуразрушени постройки и каменни зидове или в стари дупки от гризачи. Представлява варираща чаша от трева, клонки, плевели, облицована с фини материали като мъх, лишеи, кълнове, фина трева.

Снася 5 - 6 яйца, има 1 - 2 поколения годишно през периода април-юли. Мъти предимно или изцяло женската, около 13-14 дни. И двамата родители участват в изхранването. Малките напускат гнездото около 15 дни след излюпването.

Взаимоотношения с човека
Заплаха за тях е прекомерна употреба на инсектициди в земеделски райони в съседство с пасища и каменисти местности.

Любопитно

В миналото сивото каменарче е било класифицирано като член на семейство Дроздови, но сега се отнася към семейство Мухоловкови.

Неговото латинско наименование, Oenanthe, е и името на вид растение - Воден морач (Oenanthe aquatica).

Латинското име „Oenanthe" произхожда от гръцките Аinos "вино" и Anthos "цвете", намеквайки за факта, че тези птици се връщат към Гърция през пролетта, когато лозята цъфтят.
Гренландските и канадските представители на вида се нареждат сред най-далечно мигриращите птици в света, като по пътя си пресичат океани извършвайки около 2400км непрекъснат полет.

Глас
Ясно изсвирване като поето навътре „хиит" , както и цъкане „чак". Песента е експлозивна и бърза с вплетено свирене „хиит", с вариращи детайли.
Мъжките индивиди защитават територията си пеейки, често в полет. Песента може да включва имитация на други птици.

Сходни видове
Ориенталско каменарче, испанско каменарче, ръждивогушо ливадарче.

 

Снимки:

Сиво каменарче (Оеnanthe oenanthe) - мъжко, Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Сиво каменарче (Оеnanthe oenanthe) - мъжко, Светослав Спасов http://www.natureimages.eu/
Сиво каменарче (Оеnanthe oenanthe) - мъжко, Ники Петков http://www.naturephotos.eu/
Сиво каменарче (Оеnanthe oenanthe) - женско, Ники Петков http://www.naturephotos.eu/
Сиво каменарче (Оеnanthe oenanthe) - младо, Ники Петков http://www.naturephotos.eu/
Тенденция на популацията на сиво каменарче в България 2005-2013

Видео клипове:

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook