bg
< Назад

Тръстиков дрозд

Категория на тенденцията: Тръстиков дрозд

 

Снимки:

Тенденция на популацията на тръстиков дрозд (Acrocephalus arundinaceus) 2005-2021
http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook