bg

Резултати

Основни послания

 

 • shtiglec-Georgi_Gerdzhikov (13).pngПрез 2022 г. са мониторирани рекорден брой квадрати за последните 9 години - 122 квадрата, като 28 от тях се броят за първи път;
 • През 2022 г. са регистрирани общо 192 вида птици, което е най-високият брой до момента;
  • Оценката състоянието на видовете през 2022 г се основава на 245 квадрата разпределени в цялата страна;
 • Подобрява се представителността на слабо проучените райони нови над 20 квадрата; 
 • Подобрен е метода за анализ;
 • Оценено е състоянието на 80 вида птици;
 • Намаляващите видове са със 7% повече спрямо миналата година и съставляват 26% от всички оценени видове, докато нарастващите са 19%, а тези със стабилни тенденции са 18%;
 • Сред най-уязвимите са насекомоядните видове птици, които намаляват с по-бързи темпове от зърноядните.
 • Птиците от земеделските земи продължават да намаляват с най-бързи темпове от всички останали до - 37% от 2005 г досега, спрямо -25% до миналата година;
 • Сред най-силно намаляващите видове са селска и градска лястовица, дебелоклюна чучулига, пъдпъдък, домашно врабче; 
 • oВидовете с най-голямо увеличение са гривяк, фазан и голямо белогушо коприварче. 
 •  

 

Резултатите са разделени на шест групи:

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook