bg

Резултати

Основни послания

 

 • shtiglec-Georgi_Gerdzhikov (13).pngПрез 2023 г. са мониторирани 115 квадрата;
 • През 2023 г. са регистрирани общо 189 вида птици;
 • Оценката състоянието на видовете през 2023 г се основава на 279 квадрата разпределени в цялата страна;
 • Подобрява се представителността на слабо проучените райони нови над 30 квадрата; 
 • Оценено е състоянието на 78 вида птици;
 • Намаляващите видове съставляват 26% от всички оценени видове, докато нарастващите са 23%, а тези със стабилни тенденции са 22%;
 • Сред най-уязвимите са насекомоядните видове птици, които намаляват с по-бързи темпове от зърноядните.
 • Птиците от земеделските земи продължават да намаляват с най-бързи темпове от всички останали до - 42% от 2005 г досега;
 • Сред най-силно намаляващите видове са селска и градска лястовица, дебелоклюна чучулига, пъдпъдък, домашно врабче; 
 • Видовете с най-голямо увеличение са гривяк, фазан и голямо белогушо коприварче. 
 •  

 

Резултатите са разделени на шест групи:

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://pudoos.bg/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook