bg

Стаж в Защитена местност „Пода”

Стаж, сн. Петър Янков

Българското дружество за защита на птиците / БърдЛайф България (БДЗП) предлага стажове в защитената местност (природния резерват) „Пода".

Защитената местност „Пода" се намира на брега на Черно море, до южната част на град Бургас. Разположена е в най-западната точка на Черно море, което е предпоставка за много интензивна миграция на птиците на изключително тесен фронт. Тук е единствената по крайбрежието на страната смесена колония от бяла лопатарка, блестящ ибис, малък корморан и 6 вида чапли. Затова през 1989 г. БДЗП предложи мястото за законова защита, след което официално бе натоварено със стопанисването му. „Пода" е едно от най-богатите на видове птици места в Европа, като на територията му от около 1 кв. км досега са установени 290 вида птици. Тук обитава една от най-многобройните популации на пъстрия смок в България, срещат се сирийската чесновница, прилепи, няколко двойки видри, интересни насекоми и редки растителни съобщества. „Пода" е утвърдена международна „гореща точка" за наблюдаване на птици и особено за проследяване на миграцията.

През 1994-1997 г. БДЗП изгради с помощта на Правителството на Швейцария Природозащитния център „Пода", като средище за опазване на природата, за екологично образование, туризъм и информация. Центърът управлява защитената местност „Пода", но осъществява и важни и спешни действия за опазването и на останалите езера около Бургас - Атанасовското, Бургаското и Мандренското. „Пода" е включен в 100-те най-популярни туристически места в България и привлича целогодишно хиляди туристи и посетители. Редки и застрашени видове птици могат да се наблюдават направо от терасите на центъра - къдроглав пеликан, морск орел, малък корморани, червена чапла, голям воден бик и много други. През периода на прелет (март-май и август-октомври) над мястото прелитат повече от 260000 бели щъркели, десетки хиляди розови пеликани, малки кресливи орли, осояди, орли змияри, малки орли, блатари, соколи. Всяка година могат да се видят и големи кресливи, кръстати и степни орли, ловен сокол и други много редки птици. Центърът разполага и с интерактивна изложба, библиотека и малък магазин за книги, сувенири и напитки.

Вече повече от 15 години Природозащитният център „Пода" преима стажанти от университети в различни страни. Под ръководството на утвърдени специалисти те получават възможност да се обучават в областта на природозащитата чрез пряко участие в дейности по изследване, мониторинг и управление на застрашени видове и природни територии. По правило тези деййности са в пряка връзка с нуждите на Плана за управление на Защитената местност „Пода" и неговото постоянно актуализиране. Същевременно стажантите имат за задача да запознават с „Пода" и обитателите му туристите и посетителите. Това е отлична възможност за практика в областта на туризма. Част от дейността им е свързана и с образователна работа с ученици и студенти. Участват в поддържането на Центъра и защитената местност като почистват сградата, пътеките, плажната ивица и наблюдателните укрития и участват в другите дейности по опазване на мествостта.

Задачи в практическото обучение:

- Управление на туристите и посетителите (представяне на беседа, представяне на възможностите на Центъра на посетителите, подпомагане престоя им и т.н.);
- Изследвания върху птиците и други групи животни, както и върху растенията в защитената местност (инвентаризация, картиране, мониторинг, популационни изследвания и т.н.);
- Проучване и мониторинг на миграцията на птиците, прилепите, насекоми и др.);
- Практически природозащитни дейности в природата (управление на тръстиката и другата растителност, предоставяне на изкуствени гнездови места, ремонт и поддържане на съоръженията и др.);
- Проучвания върху ефекта и резултатите от природозащитните дейности в защитената местност;
- Самостоятелна работа по проект от съответния университет, в зависимост от уменията и подготовката на студента;
- Социално-икономически проучвания и проучвания в областта на туризма(туристически поток, нагласи на посетителите и др.).

Това, което ние Ви предлагаме:

- Изключително интересно и вълнуващо пребиваване и отлични възможности за наблюдаване на блатни и южни видове птици;
- Уникално природно място на брега на морето и в близост до голям град;
- Настаняване в Природозащитния център срещу минимално заплащане само за текущите разходи - ток, вода, поддръжка (90 Евро на човек на месец).

Средствата за пътуване, храна и всички други разходи (застраховки, лични разходи, развлечения и т.н.) са за сметка на практиканта.

Предлагаме съдействие на практикантите в организирането на свободното им време, за да могат да се насладят на колкото може повече забележителности и красиви кътчета в България. Сред тях са намиращият се наблизо Природен парк "Странджа", Природозащитния център на БДЗП „Източни Родопи" (царството на лешоядите и другите хищни птици), интересни културни обекти по брега на Черно море, включително Несебър (обект на Световното културно наследство), Созопол и други. От „Пода" до Бургас има велоалея, по която с велосипедите на Природозашитния център удобно се стига до самия център на града.

На какви изисквания трябва да отговаряте?

- Навършени 18 години;
- Владеене на говорим английски или друг чужд език;
- Интерес и мотивация към природозащитата;
- Основни или по-добри от основните орнитологични, зоологични или ботанически познания;
- Опит и нагласа за работа с ученици и студенти;
- Възможност за стаж в продължение на най-малко 1 месец между март и октомври включително;
- Склонност и нагласа за работа с посетители, туристи и доброволци;
- Отговорност, организираност и самостоятелност.

От полза е наличието на шофьорска книжка, както и компютърни умения.

Ако проявявате интерес, моля изпратете мотивационно писмо и CV на електронния адрес на Природозащитния център „Пода": poda@bspb.org.

Ако имате нужда от повече информация, можете да посетите интернет страницата на БДЗП (www.bspb.org/poda) или да ни пишете на електронния адрес на Природозащитния център „Пода": poda@bspb.org.

 

Снимки:

Събиране на данни,  сн. Петър Янков
Работа с деца,  сн. Петър Янков
Студенти, сн. Петър Янков
Беседа пред туристите, сн. Петър Янков
Туристи, сн. Петър Янков