bg

Гнездящи птици

© Grivsta chapla_Bogdan Boev-small.jpgВ защитената местност „Пода" се намира единствената по Черноморското крайбрежие на България смесена колония на бялата лопатарка, блестящия ибис, нощната, сивата, гривестата, малката бяла и червената чапла.

"Пода" и прилежащия район са единственото място в България, където колония на големия корморан е разположена върху метални електрически стълбове.

Благодарение на изградените платформи и изкуствени острови, числеността на гнездящите кафявокрили огърличници и речни рибарки се увеличи значително.

Общо над 50 вида птици са установени като гнездящи в „Пода".

Списък на гнездящите видове птици може да намерите в приложения файл:

© Богдан Боев Сива чапла (5)small.jpg©Богдан Боев Чапли (2)small.jpg© Богдан Боев Малка бяла чапла 3)small.jpg