bg

Риби

На територията на защитената местност са установени само 8 вида риби и повечето от тях са без стопанско значение.

Най-широко разпространена е гамбузията (Gambusia affinis holbrooki). Този южноамерикански вид е бил внесен в България за борба с маларията, тъй като основната храна на гамбузията са ларвите на комарите, които могат да пренесат болестта.

Кавказкото попче (Knipowitschia caucasica) и трииглата бодливка (Gasterosteus aculeatus) - видове, включени в Червената книга на България, са широко разпространени в местността.

В околностите на защитената местност „Пода" са установени около 42 вида риби.