bg

Добре дошли!

karte.jpgБургас е уникално място за всеки любител на птиците. Това, което го отличава от всяко друго селище в България е изобилието на птици през всички сезони. Това е единственият район у нас, където са оцелели три големи водоема - Атанасовското езеро, Бургаското езеро (Вая) и Мандренския комплекс. С различния си характер и свръхсолени, полусолени и сладки води, заедно с морето те осигуряват много различни екологични условия и подходящи места зо обитаване на голям брой птици, много от които - застрашени от изчезване. Това прави Бургас и един от малкото градове в Европа, заобиколени от влажни зони с международно значение.

Градът лежи на един от най-оживените прелетни пътища на птиците в Европа - "Виа Понтика". Уникалното разположение на Бургас в най-западната точка на цялото Черноморско крайбрежие е причина потоците от мигранти над града да са особено интензивни, тъй като повечето прелетни птици следват бреговата линия. Освен милионите пойни птици, дъждосвирци, чайки и рибарки, пчелояди, бързолети и други прелетни птици, само за един миграционен сезон над града преминават над 200 000 бели щъркела и повече от 150 000 хищни птици от над 30 вида. Нима е чудно тогава, че именно Бургас е безспорната орнитологична столица на България!

Защитената местност "Пода" попада в самия естествен център между трите езера и морето. Така като във фокус тя събира в себе си "есенцията" на птичето многообразие на този уникален район. Това обяснява поразителния факт, че на територията си от един единствен квадратен километър "Пода" приютява 273 вида птици, което е повече от половината от 420-те вида птици, срещащи се на всичките 110 000 квадратни километра на България! Защитената местност "Пода" е обявена през 1989 г. по предложение на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), на което официално е поверено стопанисването й - първи случай у нас на предоставяне управлението на защитена територия на гражданска организация. С годините "Пода" се утвърди като образец на успешно стопанисване на защитена територия. Тук БДЗП създаде първия в България Природозащитен център като средище за природозащитни, образователни, екотуристически и информационни дейности, подпомагащи опазването на целия комплекс на Бургаските влажни зони. Изготвен бе и План за управление на защитената местност, на основата на който се осъществяват дейностите по опазването й.

През годините Природозащитният център (ПЗЦ) на БДЗП "Пода" се превърна в едно от най-привлекателните места в България за многобройните любители на птиците от страната и чужбина. Включен е в списъка на 100-те национални туристически обекта, удостоен ес наградите на Фондация "Хенри Форд" и на Асоциацията на немските туроператори. В Центъра всеки посетител може да научи интересни факти за изключителните природни ценности на Бургаските влажни зони, да се докосне до една от малкото приказки с щастлив край в природозащитата и от терасите да наблюдава с бинокъли далекогледна тръба някои от най-застрашените птици - къдроглави пеликани, морски орел, както и "бисерите" на "Пода" - бялата лопатарка, блестящия ибис, малкия корморан и десетки други видове птици. По-любознателните могат да влязат по посетителския маршрут в защитената местност и от специални укрития да наблюдават и снимат птиците.

Защо и вие да не сте сред тях?

 

 

Новини

Виж повече
Нов вид за защитената местност „Пода” – огърличест папагал (Psittacula krameri)

Нов вид за защитената местност „Пода” – огърличест папагал (Psittacula krameri)

Списъкът на птиците на защитената местност „Пода" се увеличи с още един вид - огърличестия папагал ( Psittacula krameri ). На 29.06.2016 г. един екземпляр прелетя над Природозащитния център в посока югоизток, издавайки характерните си обаждания. Това е 281-ия вид в орнитофауната на защитената местност. Огърличестият папагал се приема за инвазивен вид в Европа, т.е., вид - пришелец, който се разпространява и образува самоподдържащи се популации на нашия континент, не и без намесата на човека. В естествени условия обитава Южна Азия и отвъдсахарската част на Африка, като в Европа избягали от клетки птици са създала свободно живеещи популации в Холандия, Великобритания, Белгия,...