bg

Интересни наблюдения

Защитената местност „Пода" е едно от малкото места в Европа, където на такава малка територия са установени 290 вида птици. Проучванията през последните години доведоха до откриването на редица нови видове.
rare03.jpg
Неколкократно в "Пода" са наблюдавани до 12 розови фламинги, които привлякоха любители на птиците от цялата страна.

„Пода" е мястото, където за първи път в България бе установена рифовата чапла (тъмна морфа), а в околностите почти всяка година може да се открие и биволската чапла.

През зимните месеци в морския залив сред многобройните ята от лиски, качулати и кафявоглави потапници, могат да бъдат наблюдавани единични екземпляри или групи от редките за страната обикновена гага, кадифена, траурна, ледена и тръноопашата потапници. При по-студено време, когато другите влажни зони около Бургас замръзнат, съседният до "Пода" залив Форос приютява зимуващите водолюбиви птици и сред тях могат да се видят някои редки зимни посетители.