bg

Бозайници

От Клас Бозайници в защитената местност са установени 18 вида.

Един от най-интересните представители е етруската земеровка (Suncus etruscus) - най-малкият бозайник на Земята, достигащ на тегло до 2 грама и с размерите на бръмбар. "Пода" е едно от много малкото находища в България на този рядък и слабо проучен вид. 

През 50-те години в местността се е заселила и нутрията (Myocastor coypus). Този вид е пренесен от Америка за развъждане във ферми заради кожата и месото му, но впоследствие е проникнал в дивата природа. Попадайки в "Пода", нутрията намира идеални условия за живот, като през студените зимни месеци популацията се саморегулира.

Видрата (Lutra lutra) също обитава защитената местност, като признаци на дейността й могат да се видят на много места по бреговете и по плажната ивица. Понякога отделни индивиди могат да бъдат видяни през ранните сутрешни часове в канала, свързващ Черно море с язовир "Мандра".

В защитената местност са установени няколко вида прилепи, сред които ръждивият вечерник (Nyctalus noctula), кафявото прилепче (Pipistrellus pipistrellus), големия нощник (Myotis myotis). Групата тук е слабо проучена и при по-интензивни изследвания със сигурност ще бъдат установени и редица други видове.