bg

Мигриращи птици

© Богдан Боев Речен дъжсосвирец (4)small.jpgНад защитената местност „Пода" преминава един от основните прелетни пътища в България - „Виа Понтика".

Дори от терасите на Центъра могат да се наблюдават огромните ята от бели щъркели, розови и къдроглави пеликани, мишелови, осояди, малки кресливи орли и други интересни представители на европейската орнитофауна.

По време на миграция приютява почти всички европейски видове дъждосвирцоподобни птици. Плитките водни басейни им осигуряват богата хранителна база и подходящи места за почивка по време на прелета. ©Богдан Боев_Къдроглав пеликан (5)small.jpg

Най-подходящи месеци за наблюдението на миграцията са:

• пролетна миграция - от началото на март до средата на май;
• есенна миграция - от средата на август до края на октомври.