bg

Още един световно застрашен вид в „Пода”
01.03.2015

Melanita fusca, Photo: Paweł Wacławik / Internet

Поредният световно застрашен вид е наблюдаван в района на защитената местност „Пода". На 27.02.2015 г. сутринта една мъжка кадифена потапница (Melanitta fusca) е установена от Радослав Молдовански в морето до залива Форос, след което е отлетяла на югоизток по посока на кв. Крайморие. Именно от Крайморие е едно от само 20-тината наблюдения на този вид за цялата близо 150-годишна история на българската орнитология.

Кадифената потапница гнезди в Северна Европа, източните части на Мала Азия, Северна и Западна Азия. В Европа зимува по Атлантическото крайбрежие, Балтийско и Адриатическо море, поречието на Дунав, западното и източното крайбрежие на Черно море и някои вътрешни райони на Централна Европа. В България видът е отбелязван предимно през зимата.

През последните години кадифената потапница отбелязва много бърз спад на популацията и е квалифицирана от БърдЛайф Интернешънъл и IUCN в категория „Застрашен" в списъка на видовете, заплашени от окончателно изчезване от планетата.

Кадифената потапница е защитен вид в България, но не фигурира в националната Червена книга, въпреки че е отбелязано значително намаляване на броя й при провежданите през последните 45 години Среднозимни преброявания в страната.

За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
056 / 500 560
0878 252 722
poda@bspb.org