bg

Природозащитният център „Пода” отново приема практиканти
26.03.2015

Първи срещи

На 1 март 2015 г. Природозащитният център „Пода" посрещна своя първи практикант след няколко години прекъсване на тази много важна дейност. Юлия Кестлер е от Германия, следва в Холандия и ще проведе практиката си в Природозащитния център до края на юли. Тя изучава специалността Управление на дивата природа в Университета по приложни науки Ван Хал Ларенщайн в Лиоварден.

По време на практиката й тя ще бъде част от екипа на Природозащитния център „Пода" и ще помага в посрещането на посетителите. Владеенето й на английски, немски, холандски и френски език ще позволи да да презентира „Пода" пред хора от много страни. Юлия ще участва заедно с екипа на „Пода" и в другите ежедневни дейности на центъра. Освен това, тя ще направи проучване, което ще бъде от значение за актуализирането на Плана за управление на защитената местност, който БДЗП разработва.

Вече повече от 15 години Природозащитният център „Пода" има добра традиция в посрещането на практиканти, основно от Германия. През годините тази дейност се утвърди като много успешна и полезна и за двете страни чрез добиване и обмяна на знания, опит и приятелства. Поради технически причини (главно поради реновирането на сградата) за известно време тази практика беше прекъсната. Сега с удоволствие обявяваме отново готовността си да приветстваме нови ентусиазирани и прекрасни млади хора в едно от най-интересните орнитологични места на Европа!

За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
Тел. 056 / 500 560
Моб. 0878 252 722
E-mail: poda@bspb.org

Снимки:

Юлия Кестлер
Сред редките птици