bg

Природозащитният център „Пода” отбеляза Световния ден на водата с пролетно почистване
08.04.2015

Почистване, Сн. Юлия Кестлер

Световния ден на водата (22 март) бе отбелязан с двудневна доброволческа бригада от Природозащитния център „Пода" на 21 и 22 март 2015 г. Тринадесет души от Бургас, Варна, София и практикантката от Германия Юлия Кестлер допринесоха районът на Природозащитния център и защитената местност да станат още по-добро място както за птиците, така и за посетителите.

Ненужните дървени отпадъци от изгражданите преди изкуствени острови и други съоръжения за подпомагане на птиците в защитената местност и остатъци от миналогодишна растителност бяха превърнати в специално микроместообитание за безгръбначни животни, земноводни и влечуги. Подобрени бяха условията за размножаване на някои наземногнездящи птици, поставени бяха гнездилки за пойни птици и укрития за прилепи. Разбира се, дворът беше напълно разчистен и подреден, наличният дървен материал беше подготвен за следващата природозащитна бригада „Атанасовско езеро", която БДЗП ще организира по традиция през август и тази година. Неизменна част от бригадата и този път бе приятното прекарване на вечерта около огъня в беседката пред Природозащитния център.

Бригадата бе поредният израз на привързаността на БДЗП към идеята и принципите на доброволчеството, поради което екипът на Природозащитния център „Пода" изказва най-искрената си благодарност на всички, които дариха безвъзмездния си труд и старание на „Пода".

Предстоят нови подобни акции през предстоящите почивни дни, този път за почистване на бреговата ивица на „Пода", на която морето постоянно изхвърля големи количества всевъзможни отпадъци.

За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org

 

Снимки:

Почистване на укритието, Сн. БДЗП
Нова платформа за рибарки, Сн. Юлия Кестлер
Подреждане, Сн. Юлия Кеслер
Работа, Сн. Юлия Кестлер
Косене. Сн. Юлия Кестлер
Край на работата, Сн. Юлия Кестлер