bg

Белите лопатарки пристъпиха към гнездене в защитената местност „Пода”
16.04.2015

Бяла лопатарка, сн. Владимир Дерябин

Скоро отбелязахме пристигането на белите лопатарки в защитената местност „Пода" и те вече ни поднесоха още по-прясна новина. На 14.03.2015 г. наблюдавахме първата двойка да строи гнездото си в района на вече установилата се колония от сиви, червени, нощни и малки бели чапли и малки корморани. Работата вървеше доста интензивно - на всяка една до три минути лопатарка долиташе с гнездови материал, оставаше няколко минути в гнездото и се връщаше за нов. Материалът се набавяше почти по съседство - на около 200 м, от района на новосъздадения остров в северозападната част на защитената местност.

Белите лопатарки в „Пода" ще бъдат специален обект на проучване от Юлия Кестлер, практикантката от Германия в Природозащитния център „Пода". Изследването ще допринесе за актуализирането на Плана за управление на защитената местност, което БДЗП осъществява. На 15.03.2015 г. Юлия установи още две гнездовища на лопатарки в същия район, както първото. Сега на Юлия предстои да проследи съдбата на новите гнезда, както и да установи местата на следващите, които ще съставят една от най-значимите ценности на „Пода" и през тази година.

За повече информация:
Природозащитен център на БДЗП „Пода"
тел. 056 / 500 560
моб. 0878 252 722
ел. поща: poda@bspb.org